İstanbul Kalkınma Ajansı

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı

Türkçe

Hakkımızda

İstanbul Okan Üniversitesi, akıllı ve bağlantılı araçlar konusunda ilk çalışmalara başlayan ve Türkiye'nin ilk otonom aracı OKANOM'u geliştiren ilk üniversitedir. Üniversitenin toplam 12 araştırma merkezinden biri olan Ulaşım Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTIS) 2009 yılında kurulmuştur.

TTIS, AB, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürüterek ülkenin geleceğine katkıda bulunmakta ve buna ek olarak TTIS, ERTICO-ITS (Europes Intellegent Transprotation System) 'ın Türkiye'den tek üyesidir ve ayrıca Türkiye'de EGVIA (Avrupa Yeşil Araçlar) üyesi; İstanbul Okan Üniversitesi'nde TTIS, akıllı araçlar, ITS, diğer insansız araçlar, robotlar, robot grupları, ileri otomotiv teknolojileri, elektrikli ulaşım teknolojileri, yakıt hücreleri, güneş pili kullanan araç teknolojileri, benzeri temiz ve benzeri alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Türk otomotiv ve otomotiv yan sanayi için yenilenebilir enerjiler, karmaşık simülasyon ve sanal ortamların geliştirme uygulamaları. TTIS, multidisipliner araştırma yapmak için mühendislik, matematik, tıp, sosyoloji dahil olmak üzere çok çeşitli arka plan disiplinlerine sahip yaklaşık 25 (??) akademik personele sahiptir.

 Merkezin iki küme projesi vardır;

                E-Hike (Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi Geliştirme ve Kümelenme Merkezi) ve

                İSTKA-İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen E-Hike Link (Yenilikçi Akıllı ve İletişim Eden Araçlar Teknoloji Geliştirme ve Kümelenme Merkezi).

E-Hike - Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi Geliştirme ve Kümelenme Merkezi (e-Hike), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ve TESİD-Türk Elektronik Sanayicileri Derneği YASAD-Yazılım Sanayicileri ortaklığıyla 2014 yılında kurulmuştur. Derneği ve TAYSAD- Türkiye Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği.

IPA tarafından finanse edilen yeni bir OPINA (Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu) projesi Haziran 2020'de başlamıştır. e-Hike ve e-Hikelink Kümeleri OPINA kümelenmesi altında birleştirilecek ve hizmetler önemli ölçüde geliştirilerek devam edecektir.

Proje Amaçları ve Hedefleri

 

Ya da: Proje Amaçları ve Hedefleri:

Paydaş şirketlerle bir küme oluşumu
Küresel ölçekte rekabetçi ürün ve hizmetler geliştirmek,
Elektrikli ve hibrit araç pazarında yenilikçi ürünlerle yer almak,
Sürdürülebilir bir elektrikli araç ekosistemi ve teknolojileri üzerine araştırma yapmak,
Yenilikçi teknolojiler geliştirmek,
Yüksek teknoloji satış ve ihracat artışını desteklemek,
Sürdürülebilirliği ve çevre bilincini artırmak.
 

(E-Yürüyüş) Araştırma Alanları:

Elektrikli Araçlarda

Yenilikçi tasarım
Hafif ve güvenli, düşük maliyetli gövde
Bir enerji yönetim sisteminin geliştirilmesi
Pil yönetim sistemi geliştirme
Yenilikçi pil tasarımı ve hücre geliştirme
Yenilikçi elektrikli makineler ve güç elektroniği sistemleri tasarımı
Otonom araç teknolojisini birbirimizle iletişim kurarak kazanmak ve yerli sanayimize yaymak.
(e-Hike) Bilgisayar Yazılımı:

Tasarım
Sanal Gerçeklik Analizi
Statik ve Dinamik Analiz
Çarpışma ve pasif güvenlik Analizi
Ağırlık ve Şekil Optimizasyonu
                Döngü Sistemindeki Donanım

                               • Elektrikli Sürücü Simülasyonu • Enerji Yönetim Sistemi Simülasyonu • Batarya Yönetim Sistemi Simülasyonu

(TAM OTONOM ARAÇ)

• 3D LİDAR

• 3D Kamera

• Modem ve yol birimi

• Sinyal oluşturucu ve analizör

• HIL Sistemi

• Gerçek zamanlı işlemci

• NVIDIA Drive PX