İstanbul Kalkınma Ajansı

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı

Türkçe

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR 2012: TEKNOLOJİ, EKONOMİ VE PAZAR

Bu rapor, kişisel taşımacılığın elektrifikasyonunun yarattığı stratejik fırsatların kapsamlı bir açıklamasıdır. Elektrikli araç endüstrisini şekillendiren teknolojik, ekonomik ve politik eğilimlerin kapsamlı bir incelemesini sunar. Arz ve talep etkenlerini araştırarak, önümüzdeki beş yıl için sektörün gidişatını analiz ediyor. Rapor, sektördeki büyümeyi değerlendirmek için arz ve talep analizine dayanıyor ve arz ve talep dinamiklerinin tercihler ve önyargılardan nasıl etkilendiğini araştırıyor.